LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration

Packback’s LTI integration, allowing users to login from Blackboard, Canvas, Moodle, etc.

Historie

Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Ute av drift
Packback Questions (Canada) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Ute av drift
Packback Questions (Canada) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Ingen hendelser i 6 måneder!
Packback CA Database Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Ute av drift
Packback Questions (Canada) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Packback CA System Maintenance
2 Berørte tjenester:
Database maintenance
4 Berørte tjenester: