LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration

Packback’s LTI integration, allowing users to login from Blackboard, Canvas, Moodle, etc.

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...
  3. Response Time (ms)
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på ungefär en månad!
Packback CA System Maintenance
2 berörda tjänster:
Database maintenance
4 berörda tjänster: