LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration

Packback’s LTI integration, allowing users to login from Blackboard, Canvas, Moodle, etc.

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...
  3. Response Time (ms)
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 29 dagar!
Server maintenance
2 berörda tjänster: