Historia

99,907% czasu dyspozycyjności
Brak wydarzeń dla 13 dni!
Degraded performance
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Brak wydarzeń dla 14 dni!
Degraded performance
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 2 miesiące!
Packback CA Database Maintenance
2 Usługi, których dotyczy problem:
Packback US Database Maintenance
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 4 dni!
Gradebook Sync is experiencing slowness
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Brak wydarzeń dla 1 dzień!
Packback US System Maintenance
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 11 dni!
Packback US System Maintenance
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla około miesiąca!
Packback US System Maintenance
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 5 dni!
Packback CA Outage
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)
Usługi niedostępne
Packback Questions (Canada) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Brak wydarzeń dla 21 dni!
Packback US System Maintenance
2 Usługi, których dotyczy problem:
Packback US System Maintenance
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 3 dni!
Canada Search Service Maintenance
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)
Brak wydarzeń dla 6 dni!
Packback CA System Maintenance
2 Usługi, których dotyczy problem:
Database maintenance
4 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 5 dni!
Packback-CA is experiencing downtime
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)
Usługi niedostępne
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)