Historik

100% drifttid
Inga händelser på 2 månader!
Website unavailable
2 berörda tjänster:
Avbrott
Packback Questions (United States) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Avbrott
Packback Questions (Canada) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Server maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 22 dagar!
Avbrott
Inga händelser på ungefär en månad!
Partial Outage
Packback Questions (United States) / Website (questions.packback.co)
Inga händelser på 3 månader!
Search Outage
Packback Questions (Canada) / Website (questions.packback.ca)
Inga händelser på ungefär en månad!
Investigating Issues Impacting Packback Questions US
Packback Questions (United States) / Website (questions.packback.co)