Historik

99,98% drifttid
Inga händelser på 5 dagar!
Database maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Packback is experiencing database issues
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Inga händelser på 10 dagar!
Packback is experiencing server issues
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Avbrott
Packback Questions (United States) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Inga händelser på ungefär en månad!
A third party used for checkout is having issues
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Inga händelser på 8 dagar!
Packback is experiencing issues with an internal service
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Inga händelser på 19 dagar!
Server maintenance
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)
Avbrott
Packback Questions (Canada) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Avbrott
Packback Questions (United States) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Inga händelser på 26 dagar!
Packback is experiencing login / platform issues
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Inga händelser på 19 dagar!
Packback is experiencing a DDoS attack
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Inga händelser på 14 dagar!
Disrupted services due to another apparent DDoS
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Avbrott
Downtime due to another apparent DDoS
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Intermittent downtime due to apparent DDoS
5 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Packback Questions Search Not Working
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Inga händelser på ungefär en månad!
Packback is experiencing database issues
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Avbrott
Packback Questions (United States) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)