Historik

99,9% drifttid
Inga händelser på 5 dagar!
Packback CA Outage
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)
Avbrott
Packback Questions (Canada) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Inga händelser på 21 dagar!
Packback US System Maintenance
2 berörda tjänster:
Packback US System Maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Canada Search Service Maintenance
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)
Inga händelser på 6 dagar!
Packback CA System Maintenance
2 berörda tjänster:
Database maintenance
4 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Packback-CA is experiencing downtime
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)
Avbrott
Packback Questions (Canada) / Website (app.packback.ca)
Inga händelser på 8 månader!
Analytics API is experiencing issues
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Inga händelser på 4 dagar!
Database maintenance
4 berörda tjänster:
Inga händelser på 12 dagar!
Packback is experiencing issues sending emails
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!
Database maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Packback is experiencing database issues
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Inga händelser på 10 dagar!
Packback is experiencing server issues
Packback Questions (United States) / Website (app.packback.co)
Avbrott
Packback Questions (United States) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration