Historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 2 dagar!
Server maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 16 dagar!
Avbrott
Packback Questions (Canada) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Avbrott
Packback Questions (Canada) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Avbrott
Packback Questions (Canada) / Website (questions.packback.ca)
Inga händelser på 17 dagar!
Server maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Server maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 22 dagar!
Partial Outage
Packback Questions (United States) / Website (questions.packback.co)
Slow Service
Packback Questions (United States) / Website (questions.packback.co)
Inga händelser på 11 dagar!
Payment Issues Due To Vendor Outage
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 10 dagar!
Database maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Degraded performance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Packback Home Page Not Loading
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 6 dagar!
Intermittent errors
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Ongoing Outage with External Services
4 berörda tjänster:
Avbrott
Inga händelser på 17 dagar!
Database maintenance
Inga händelser på 3 dagar!
Re-scoring Posts
Packback Questions (United States) / Website (questions.packback.co)
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 18 dagar!
Database maintenance
Packback Questions (Canada) / Website (questions.packback.ca)
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Database maintenance
Packback Questions (United States) / Website (questions.packback.co)
Inga händelser på 3 dagar!
Database maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Database maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Scheduled Maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 6 dagar!
LMS Launch Failures
Packback Questions (United States) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration
Inga händelser på 2 dagar!
Database maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Increased error rate
Packback Questions (United States) / Website (questions.packback.co)
Inga händelser på 12 dagar!
Scheduled Maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 16 dagar!
Scheduled Maintenance
Inga händelser på 2 dagar!
Stats, notifications, etc. are delayed
Packback Questions (United States) / Website (questions.packback.co)
Inga händelser på 10 dagar!
Urgent Scheduled Maintenance
4 berörda tjänster:
Packback is experiencing delays
2 berörda tjänster:
Avbrott
Packback Questions (United States) / Website (questions.packback.co)
Inga händelser på 2 dagar!
Packback is experiencing an outage
2 berörda tjänster:
Avbrott
Packback Questions (United States) / Website (questions.packback.co)
Avbrott
Packback Questions (United States) / LMS (Blackboard/Canvas/etc) Login Integration